укр / eng / pol

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ

АРХІВ


2017
Завершені дослідження

1. Матвейчук М. Ю
"Мистецька антропологія як дослідження публічності (case study на матеріалах документального театру “Експертиза” групи ТанцЛабораторіум)".

2. Шевченко Н. А.
"Мистецький діалог як вимога соціокультурної практики".


2016

1. Мірошниченко Н.Л.
"Незалежні (недержавні) театральні форми. Механізми розвитку і державної підтримки".
Звіт про науково-дослідну роботу.

2. Венедіктова Л.А.
"Нові форми і методи фінансування державних мистецьких інституцій"
Звіт про науково-дослідну роботу.

2012

1. Бойко Т.А. Сучасний театр: зустріч Сходу і Заходу.

2. Веселовська Г.І. Сучасні теорії театру: пошуки, стратегії, перспективи.

3. Коваленко О.М., Левченко О.Г. Концепція міжнародного театрального фестивалю на базі світового досвіду (аналітичний огляд).

4. Левченко О.Г. Філософсько-антропологічні виміри театральних практик.

5. Мірошниченко Н. Л., Левченко О.Г. Театральний продукт: стратегія, реформа, перспективи" (аналітичний проект).

6. Островерх О.Б. Мультимедійні технології у практиці сучасного театру.

7. Чужинова І. Ю. Дискурс драматургії Миколи Куліша у соціокультурному процесі ХХ сторіччя.

8. Шевченко Н.А.. Неоритуальні стратегії і форми сучасного театру.2011

1. Бойко Т.А. Сучасний театр: зустріч Сходу і Заходу”.

2. Веселовська Г.І. Сучасні теорії театру: пошуки, стратегії, перспективи.

3. Коваленко О.М. Ідіостиль в українській сценографії 80-90-х рр. ХХ ст. (Етап 3. Систематизація методологічних підходів до вивчення художнього ідіостилю у тандемі режисер – художник)”.

4. Левченко О.Г. Театр в системі метаантропології.

5. Мірошниченко Н.Л. Неоміфологічне моделювання тексту в українській драматургії на рубежі ХХ-ХХІ століть.

6. Островерх О.Б. Мультимедійні технології у практиці сучасного театру.

7. Чужинова І. Ю. Дискурс драматургії Миколи Куліша у соціокультурному процесі ХХ сторіччя.

8. Шевченко Н.А. Неоритуальні стратегії і форми сучасного театру.
2010

1. Бойко Т.А. Ґротеск та маска: естетико-художні трансформації в акторській практиці сучасного театру.

2. Веселовська Г.І. Сучасні теорії театру: пошуки, стратегії, перспективи.

3. Коваленко О.М. Ідіостиль в українській сценографії 80-90-х рр. ХХ ст. (Етап 2. Ідіостиль у тандемі режисер - художник.).

4. Левченко О.Г. Театр в системі мета антропології.

5. Миколайчук О.В. Українська кінодраматургія кінця ХХ – початку ХХІ століття: текстові стратегії, жанрова динаміка, концепція автора.

6. Мірошниченко Н.Л. Неоміфологічне моделювання тексту в українській драматургії на рубежі ХХ-ХХІ століть.

7. Островерх О.Б. Мультимедійні технології у практиці сучасного театру.

8. Соколенко Н.О. Трансформація моделі драматичної вистави в системі етично-естетичних конвергенцій української культури кінця ХХ – початку ХХІ століття.

9. Чужинова І.Ю. Дискурс драматургії Миколи Куліша у соціокультурному процесі ХХ сторіччя.

10. Шапаренко О.М. Дослідження творчості Тадеуша Кантора у контексті продовження авангардистських пошуків Леся Курбаса. (Етап 2. Творчість Леся Курбаса у контексті театрального реформування ХХ ст.).

11. Шевченко Н.А. Неоритуальні стратегії і форми сучасного театру.2009

1. Бондарева О.Є. Новітня українська драматургія як сегмент театрального тексту.

2. Бойко Т.А. Акторське мистецтво "Березоля" в контексті виконавських практик І третини ХХ ст.

3. Веселовська Г.І. Апологія театрального авангарду в Україні І третини ХХ ст.

4. Коваленко О.М. Ідіостиль в українській сценографії 80-90-х рр. ХХ ст. (Етап 1. Художник театру та кіно: ідіостиль як феномен самоідентифікації (на матеріалі творчості М. Левитської)).

5. Левченко О.Г. Театр у системі мета антропології.

6. Мірошниченко Н.Л. Неоміфологічне моделювання тексту в українській драматургії на рубежі ХХ-ХХІ століть.

7. Миколайчук О.В. Українська кінодраматургія кінця ХХ – початку ХХІ століття: текстові стратегії, жанрова динаміка, концепція автора.

8. Соколенко Н.О. Трансформація моделі драматичної вистави в системі етично-естетичних конвергенцій української культури кінця ХХ – початку ХХІ століття.

9. Шапаренко О.М. Дослідження творчості Тадеуша Кантора у контексті продовження авангардистських пошуків Леся Курбаса” (Етап 1. Творчість Т. Кантора у контексті театрального реформування ХХ ст.).

10. Шевченко Н.А. Простір театру і проблема аутентики в життєтворчих стратегіях митця.2008

Тематика наукових розробок з пріоритетних напрямків на 2008 рік
(відповідно до Постанови Колегії Міністерства культури і туризму № 3/13-г від 13 березня 2008 р.)

1. Бойко Т. А. Акторське мистецтво „Березоля” в контексті виконавських практик І третини ХХ ст.

2. Бондарева О.Є.Новітня українська драматургія як сегмент театрального тексту.

3. Веселовська Г. І. Апологія театрального авангарду в Україні І третини ХХ ст.

4. КорнієнкоН. М. Театр і проблеми синергетики.

5. Левченко О. Г. Деякі проблеми сучасної театральної антропології. Інтертекстуальність. Аудиторія.

6. Миколайчук О. А. Українська кінодраматургія кінця ХХ – початку ХХІ століття: текстові стратегії, жанрова динаміка, концепція автора.

7. Мірошниченко Н. Л. Українська драматургія в контексті зміни діалогічної моделі „автор – театр” початку ХХІ ст.

8. Островерх О. Б. Актуальне мистецтво і просторові стратегії сучасного українського театру.

9. Соколенко Н. О. Трансформація моделі драматичної вистави в системі етично-естетичних конвергенцій культури кінця ХХ –початку ХХІ століття.

10. Шевченко Н. А. Простір театру і проблема аутентики в життєтворчих стратегіях митця.

11. Проведення наукової конференції „Художня культура і політика. Актуальний діалог"

12. Проведення наукової конференції у рамках проекту „Новітня українська драматургія: моделі теоретичного і сценічного прочитання”
2007

1. КорнієнкоН. М. „Театр і проблеми синергетики”

2. Бондарева О.Є. „Новітня українська драматургія як сегмент театрального тексту”

3. Левченко О. Г. „Деякі проблеми сучасної театральної антропології. Проблема цілісності (Інтертекст. Підтекст)”

4. Веселовська Г. І. „Апологія театрального авангарду в соціокультурному просторі України І третини ХХ ст.”

5. Островерх О. Б. „Типологія сценографії в сучасному українському театрі: проксеніка, стилістика, конотації”

6. Мірошниченко Н. Л. „Українська драматургія в контексті зміни діалогічної моделі „автор-театр” початку ХХІ ст.”

7. Селіванова В. Б. „Театр у семіотичному контексті. Театральна критика як об’єкт сучасної методологічної інтерпретації”

8. Шевченко Н.А. „Простір театру в життєтворчих технологіях митців початку ХХІ століття”

9. Бойко Т. А. „Акторське мистецтво „Березоля” в контексті виконавських практик І третини ХХ ст. Творчість Й. Гірняка.”2006

1. Театр і проблеми синергетики (продовження теми)

2. Курбас і режисерські технології. Частина 1. Проблема лінії як структуротворчого елементу вистави

3. Деякі проблеми сучасної театральної антропології. Проблеми інтерпретації

4. Типологія сценографії в сучасному українському театрі

5. Індивідуалістичні та колективістські тенденції в культурі

6. Театр у семіотичному контексті. Театральна критика як об'єкт сучасної методологічної інтерпретації

7. Участь у 10-річному видавничому проекті "Сучасна світова драма"

8. Українська драматургія в контексті зміни діалогічної моделі "автор - театр"

9. Антропологія театрального авангарду в Україні (І половина ХХ ст.)

10. Прості театру в життєтворчих технологіях митців ХХ ст.