укр / ENG / pol


Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у новому науково-практичному проекті

"Новітня українська драматургія: моделі теоретичного і сценічного прочитання"

Першу акцію «Екзистенційний локус у новітній українській драматургії» було проведено 17 листопада 2007 р. у Національному центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Тоді на широке наукове та культурологічне обговорення було винесено п'єси «Душа моя зі шрамом на коліні» Ярослава Верещака, «Авва і Смерть» Оксани Танюк, «Танці гончарного кола» Лідії Чупіс. Постановку однієї із цих драм («Танці гончарного кола» – вистава «Кола Айсі», режисер – Олена Шапаренко, НЦТМ імені Леся Курбаса) було здійснено безпосередньо перед обговоренням, а дві інші п'єси зазнали різних версій сценічного прочитання: «Душа моя зі шрамом на коліні» – першопрочитання на фестивалі сучасної драми «Курбалесія», Харків – 2007; «Авва і Смерть» – прем'єрна вистава НЦТМ імені Леся Курбаса, режисер – Є.Курман, березень 2008. За результатами першої науково-практичної конференції з обговорення новітніх п'єс розроблено та впроваджено університетський спецкурс «Основні тенденції розвитку сучасної української драматургії» (КНЛУ, лютий-квітень 2008), підготовлено матеріали до друку.

Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса продовжує розгортання науково-практичного проекту «Новітня українська драматургія: моделі теоретичного і сценічного прочитання», прагнучи об'єднати зусилля драматургів, науковців і театральних діячів на шляху інтеграції драматургії, театральної теорії та практики і створення адекватного контекстуального поля для подальшої драматургічної динаміки в українській літературі для театру.


Алгоритм роботи проекту:

  1. Один/два рази на рік обирається ключовий проблемно-тематичний регістр, яким буде визначено простір для наукової дискусії (наприклад, екзистенціальний вимір, національна міфологія, тенденція до монологізації драматургічного слова, біографічна драма і т.д.). У цьому регістрі до розгляду пропонуються три п’єси українських драматургів 1970-2000-х років.
  2. Електронні версії текстів п’єс розміщуються на веб-сайті НЦТМ імені Леся Курбаса за кілька місяців до обговорення.
  3. Обговорення відбувається у НЦТМ імені Леся Курбаса і проходить у форматі науково-практичної конференції із залученням мистецтвознавців, літературознавців, режисерів, завлітів українських театрів різного статусу, драматургів, глядацької аудиторії та преси. Форми індивідуальної участі у конференції – наукові доповіді, дискусії, інтерактивне спілкування.
  4. Один із текстів, що виносяться на обговорення, під час підготовки проекту отримує сценічну версію, яка теж пропонується до уваги учасників конференції.
  5. Конференція проходить у традиційній формі і в онлайн-режимі, можлива заочна участь в обговоренні тієї чи іншої п’єси або доповіді (для цього Ваші матеріали необхідно надіслати заздалегідь).
  6. Матеріали конференції заслуховуються на засіданні Вченої ради НЦТМ імені Леся Курбаса, кращі доповіді та дискусійні матеріали рекомендуються до друку у фахових виданнях Центру, а також (за згодою авторів) вивішуються на веб-сайті НЦТМ імені Леся Курбаса.

Друге обговорення планується присвятити біографічному канону в діахронії новітньої української драми і провести 25 жовтня 2008 року. Для обговорення пропонуються наступні тексти, розміщені у повному електронному вигляді на сайті конференції (www.novitniukrpjesi.h.com.ua):

  1) «Ассо та Піаф» Олега Миколайчука;
  2) «Таїна буття» Тетяни Іващенко;
  3) «Андрей Шептицький» Валерія Герасимчука.

Автор і керівник проекту – провідний науковий співробітник Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса доктор філологічних наук, професор Олена Бондарева (Контактні координати: моб. тел. 8.067.441.58.82; дом. тел. (044) 543-35-10).

Для участі у науково-практичній конференції «Біографічний канон у драматургії: «pro» і «contrа»» в рамках проекту «Новітня українська драматургія: моделі теоретичного і сценічного прочитання» необхідно до 1 жовтня 2008 р. надіслати заявку з позначкою «конференція-2008» за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 23-В, НЦТМ ім. Леся Курбаса, конференція-2008. Заявку або іншу інформацію можна відправити також на електронні адреси: o_bondareva@rambler.ru; dc_gleb@rambler.ru; viktorsobi@ukr.net та viktorsobi@bigmir.net або факсом 8 (044) 279-47-83.

У заявці необхідно вказати: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повне місце роботи і посаду, тему і коротку анотацію доповіді, повідомлення або дискусійного виступу, форму участі у конференції (очна, заочна), контактні координати (домашня адреса, телефон, обов'язково – контактна електронна адреса).

25 жовтня 2008 року конференція «Біографічний канон у драматургії: «pro» і «contrа»» проходитиме з 10.00 до 19.00 у приміщенні Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23-в. Реєстрація учасників з 10.00 на 1 поверсі у драматургічній лабораторії. Гості та учасники конференції матимуть нагоду переглянути виставу.

На матеріалі запропонованих текстів п'єс планується розглянути та обговорити наступні питання:

  1. Біографічний канон у драматургії, його доречність/алогічність на сучасному культурному етапі.
  2. Вписуваність/невписуваність сучасної української драми в естетичні пошуки європейської драматургічної літератури.
  3. Сценічні версії «біографічних» / «квазібіографічних» п'єс у сучасному театральному просторі.
  4. Синхронний та діахронний контекст запропонованих до розгляду драм О.Миколайчука, Т.Іващенко, В.Герасимчука.
  5. Чи потрібна сучасній Україні гарна п'єса в рамках переформатування національного канону?
  6. Створення кваліфікованого рецептивного поля для новітньої української драматургії.

Тексти доповідей та повідомлень для публікації приймаються в день конференції в електронному (дискета, диск) та роздрукованому вигляді.

 

Вимоги до технічного оформлення статті:

1. Текст набирається на IBM-сумісному комп’ютері у редакторі MS WORD for WINDOWS (версія не нижче 6.0).

2. Обсяг статті – від 5 до 15 повних сторінок тексту, формат А-4, одинарний інтервал (поля – 2 см), шрифт Times New Roman, кегль 14.

3. Текст у відредагованому варіанті приймається в електронній версії (дискета, диск) та у двох роздрукованих примірниках за підписом автора. В електронному та роздрукованому варіанті окремим файлом подаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, посада і повна назва місця роботи, домашня адреса, контактні телефони (домашній і службовий), e-mail.

4. Мова статей – українська або англійська.

5. Параметри сторінки: всі поля – 2 см.

6. Не допускається заміна дефіса знаком тире і навпаки.

7. Прізвище та ініціали автора, назва статті друкуються у лівому верхньому куті шрифтом Times New Roman, кегль 16.

8. У верхньому правому куті вказується шифр УДК.

9. Сторінки в електронному варіанті не нумеруються, а у роздрукованих варіантах нумерація проставляється від руки.

10. Абзацний відступ – 1,25 см. Не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab та знаків пропуску.

11. Текст вирівнюється по ширині.

12. Виділення фрагментів тексту – напівжирним шрифтом (термінологія при необхідності) та курсивом (цитати з художніх текстів). Підкреслювання фрагментів тексту не допускаються.

13. Бібліографічні посилання подаються у квадратних дужках двома цифровими позначеннями, наприклад: [12: 78], де перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга цифра – номер цитованої сторінки. Проблемні посилання на кілька джерел або кілька сторінок подаються відповідно через кому: [див.: 2, 7, 4] або [3: 67, 72, 85-90].

14. Бібліографія наводиться в алфавітному нумерованому порядку в кінці тексту статті. Окремим рядком курсивом по центру пишеться слово: Література.

15. Після бібліографії друкуються анотації до статті (4-12 речень + до 10 ключових понять) українською, російською та англійською мовами.

Запрошуємо до конструктивної співпраці всіх, кому не байдужа доля новітньої української драматургії.


архів